Dominik Gebler

psycholog, psychoanalityk jungowski, superwizor szkoleniowy IAAP, specjalista terapii traumy i interwencji kryzysowej


Pracuję analitycznie – w subtelnym dialogu – myślenia, analizowania i interpretowania ukierunkowanego na poszukiwanie znaczeń, jak też własnej drogi. Uczę wspólnego zamyślania się o nieświadomym analizując przeżycia, myślenie o, czucie do, sny i ich symbolikę oraz archetypowe treści. Wiele osób na różnych etapach życia poddaje się analizie, ponieważ poszukuje swojego osobistego sensu oraz głębszego doświadczenia relacji ze sobą i z drugim człowiekiem.


Z wykształcenia jestem psychologiem, analitykiem jungowskim, superwizorem, specjalistą terapii traumy i ​interwencji kryzysowej. Jestem zrzeszony w Stowarzyszeniu Psychoanalityków Jungowskich i Polskim ​Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej, gdzie wraz z koleżankami i kolegami działam na rzecz propagowania ​psychologii analitycznej C. G. Junga i budowania środowiska analitycznego w Polsce.


Psychologią analityczną zainteresowałem się w trakcie pierwszych lat praktyki klinicznej, kiedy pracowałem z ​osobami wykluczonymi społecznie i uzależnionymi. Spoza cierpienia i emocjonalnych niedoborów wyłaniało się ​coś, co psychologia akademicka traktuje na równi z błędem statystycznym, a nowoczesne metody praktyki ​terapeutycznej nie obejmują swym polem działania, a wręcz są niezainteresowane. Poszukiwania tych subtelności ​skierowały mnie ku analizie materiału symbolicznego, w tym snów, twórczej wyobraźni oraz przestrzeni ​zakorzeniającej człowieka w kulturze i sztuce. Mój sposób rozumowania i praktykowania psychoanalizy ​jungowskiej ma swoje źródło w doświadczeniu treningu – Indywidualnej ścieżki szkoleniowej, prowadzonej przez ​analityków i superwizorów jungowskich różnej narodowości, etniczności i o odmiennej podstawie kulturowej, a ​także wyrasta z wieloletniego doświadczenia analizy własnej i superwizji.


Ukończyłem całościowe i międzynarodowe szkolenie z analizy jungowskiej uzyskując status Individual Member potwierdzony ​certyfikatem analityka jungowskiego, wydanym przez IAAP (International Association for Analytical Psychology). Szkolenie ​superwizyjne psychodynamiczno-psychoanalityczne zorientowane jungowsko w SAP (The Society of Analytical Psychology), i ​posiadam certyfikat superwizora. Mam także uprawnienia superwizyjne do prowadzenia superwizji szkoleniowej routerów IAAP, ​gdzie szkolą się kandydaci do certyfikatu analityka jungowskiego, w toku indywidualnej ścieżki szkoleniowej. Studia magisterskie z ​psychologii oraz studia podyplomowe I i II stopnia z interwencji kryzysowej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej (obecnie ​Uniwersytecie SWPS), a także szkolenia w pracy z doświadczeniami traumatycznymi i urazowymi metodami:


  • Przedłużona Ekspozycja (PE),
  • Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR),
  • Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD (BEP)


oraz ukończone całościowe, czteroletnie i akredytowane szkolenie psychoterapeutyczne w Polskim Towarzystwie ​Psychologii Analitycznej.Analiza

Najtrudniejszymi doświadczeniami życiowymi są przeżycia traumatyczne, graniczne i psychotyczne, powodujące jednoczesne naruszenia na poziomie psychiki, ciała i duszy – gdzie temenos – święty obszar jestestwa zostaje uszkodzony w obszarze życia społecznego, osobistego i duchowego. Psychoanaliza jungowska obejmuje i pomieszcza wielowymiarowość człowieczeństwa, dlatego prowadząc analizę osób zmagających się z następstwami różnych doświadczeń, wspólnie poszukujemy głębszego sensu w wewnętrznym świecie znaczeń i symboli. Proces analityczny jest spotkaniem dwojga ludzi, ich relacją i rodzącym się w niej dialogiem, ale także jest spotkaniem ze sobą, relacją do siebie, i wewnętrznym połączeniem z własną gorzką prawdą. Analiza odsłania osobisty kontekst w bezmiarze wszechogarniającego bezsensu i bezcelowości, a uzyskany wgląd we własną prawdę pozwala odnaleźć związek pomiędzy nieświadomym motywem (przyczyną), a cierpieniem (skutkiem). Udręka ma swoje źródło w nieświadomych i nierozwiązanych konfliktach wewnętrznych manifestujących się zewnętrznie, poprzez objawy nazywane psychopatologią. Analitycy jungowscy metaforycznie ujmują ten problem mówiąc, że „dawni bogowie stali się naszymi chorobami”, bo to, co duchowe zostało zapomniane i sprowadzone do znaku, a także do prostych odpowiedzi „tak” lub „nie”.

Superwizja dla psychoanalityków i psychoterapeutów

Zapraszam do współpracy koleżanki i kolegów różnych modalności poszukujących relacji superwizyjnej, zainteresowanych psychologią analityczną C. G. Junga, pracą ze snami w tym z treściami symbolicznymi i archetypowymi. Zainteresowanych psychologią przeniesienia i jej dynamiką w ujęciu analitycznym, a także problematyką doświadczeń granicznych, traumatycznych i kryzysowych.

Superwizja superwizji

W moim rozumieniu dobrą praktykę superwizyjną cechuje zdolność do budowania symetrycznej i podmiotowej relacji, gdzie spotkanie z niewiadomą rodzi pytania pozwalające spojrzeć na tą samą rzecz z nowej perspektywy. Wnoszony materiał podlega uważnej analizie, ale także analizie musi podlegać fakt, że pomiędzy specjalistą/superwizorem i jego pacjentem/superwizantem znajduje się jeszcze organizacja.

Konsultacje ​psychologiczne/analityczne/superwizyjne

Oprócz regularnej, długoterminowej praktyki analitycznej i ​superwizyjnej oferuję, także konsultacje psychologiczne/analityczne. Są ​one przeznaczone dla osób, które z różnych powodów nie mogą lub nie ​chcą aktualnie angażować się w długoterminową analizę lub relację ​superwizyjną.


Jest to cykl kilku spotkań, podczas których wspólnie przeanalizujemy ​Twoją sytuację. Myśląc analitycznie możemy zrozumieć jej znaczenie w ​kontekście bieżących wydarzeń życiowych oraz znaleźć potencjalne ​możliwości. Wspólnie możemy rozpoznać, co wybierasz oraz jaki motyw ​leży u jego podstawy.
Warunki

Koszt analizy/superwizji: 300 zł

Czas: 45 min

Skontaktuj się ze mną

Tel. 603-741-324

Email: dominik.gebler@ctik.pl


Przyjmuję w gabinecie przy ul. Jana Nowak-Jeziorańskiego 51 U-6 (osiedle Saska III)

W pobliżu Saskiej Kępy i Jeziorka Gocławskiego

Map Flat Icon
Facebook Circled